De Tjalk
    Hoofd locatie: Kadelaan 208, 2725 BR Zoetermeer, tel 079-3460060, e-mail: tjalk@opoz.nl

Basisschool De Tjalk biedt een uitdagende en veilige leeromgeving. 
Onze  school staat in de wijk De Leyens aan de Kadelaan en aan de Wedekindzijde. Onze school heeft 14 groepen. In de school zijn een buitenschoolse opvang en een inpandige gymzaal te vinden.
De leerlingen op De Tjalk krijgen volop de kans zich te ontwikkelen op hun eigen niveau. Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door het verzorgen van een effectieve instructie, de invoering van een nieuwe taalmethode, een nieuwe rekenmethode, het bieden van gedifferentieerd onderwijs, aandacht voor de sociaal- emotionele ontwikkeling, aandacht voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, aandacht voor het bestrijden van pestgedrag en aandacht voor het ontwikkelen van talenten met IPC. Ook heeft de school een leerlingenraad.

Basisschool De Tjalk wendt uiteenlopende onderwijsontwikkelingen aan om de kwaliteit van het onderwijs op de school steeds verder te verbeteren. De kwaliteit is al prima, maar het kan altijd beter. Enkele voorbeelden van die ontwikkelingen zijn:

  • Het werken met het programma Schatkist voor de kleuters, beginnende geletterdheid en de invoering van structureel gebruik van de computers binnen alle groepen
  • Het werken met de nieuwste versie van Veilig Leren Lezen in de groepen 3
  • Leerlingenzorg en interne begeleiding
  • Het werken met digitale school borden en
  • de invoering van een nieuwe methode voor taal en spelling.

 Leest u ook eens onze schoolgids en informatieboekje. Beiden zijn te vinden onder het kopje informatie! 

Er is een fout opgetreden. Fout: ICRArticles.Viewer is op dit moment niet beschikbaar.