De Tjalk
    Hoofd locatie: Kadelaan 208, 2725 BR Zoetermeer, tel 079-3460060, e-mail: directie@detjalk.nl
    Locatie Wedekindzijde 1 - 3, 2725 PG Zoetermeer, 06-12327472

Welkom op De Tjalk 

Als directeur van deze school werk ik al een aantal jaar met veel enthousiasme op De Tjalk. Samen met een hardwerkend team werken we aan het bieden van passend onderwijs aan al onze kinderen en stimuleren wij de kinderen hun talenten verder te ontwikkelen. De Tjalk biedt aan kinderen een veilige omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan en veel met en van elkaar willen leren.  We besteden veel aandacht aan een goede basis, door middel van de kennisvakken zoals rekenen, taal en lezen. De creatieve vakken en wereldoriëntatie bieden wij aan in de vorm van projecten (IPC onderwijs). Kinderen krijgen hierdoor plezier in het leren en ontwikkelen vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst.

Wilt u meer weten over onze bruisende school, dan wil ik u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Vol trots kan ik u de school in bedrijf laten zien.        
  
Graag tot ziens,
 
Ellen van der Wart
directeur 
 
 
 
Speerpunten:
 • gedifferentieerd onderwijs, onderwijs op verschillende niveaus
 • IPC onderwijs (verbindingen maken tussen kennis, inzicht en vaardigheden) voor een brede algemene ontwikkeling
 • Al jaren een vertrouwd adres
 • School met continurooster
 • Werken met een duidelijk pestprotocol waarin wederzijds respect centraal staat
 • Veel aandacht voor verkeersveiligheid (School op Seef)
 • Nauwe samenwerking kinderopvang (vorming IKC)

  Fotoimpressie

  IMAG3372


  Nieuws

  Open Huis 21 maart (21-03-2015)
  Open Huis druk bezocht.

  Kangoeroe Wiskundewedstrijd (21-03-2015)
  Op 19 maart hebben een aantal leerlingen van groep 3 t/m 8 meegedaan aan de ...

  Clinic Kickboksen (20-02-2015)
  De groepen 3,4,5 en 8 hebben tijdens hun gymlessen les gehad in Kickboksen.E ...