De Tjalk
    Hoofd locatie: Kadelaan 208, 2725 BR Zoetermeer, tel 079-3460060, e-mail: tjalk@opoz.nl

Welkom op IKC De Tjalk 

Met veel enthousiasme ben ik dit schooljaar gestart als directeur op De Tjalk. Samen met een hardwerkend team werken we aan het bieden van passend onderwijs aan al onze kinderen en stimuleren wij de kinderen hun talenten verder te ontwikkelen. De Tjalk biedt aan kinderen een veilige omgeving waarin we respectvol met elkaar omgaan en veel met en van elkaar willen leren.  We besteden veel aandacht aan een goede basis, door middel van de kennisvakken zoals rekenen, taal en lezen. De creatieve vakken en wereldoriëntatie bieden wij aan in de vorm van projecten (IPC onderwijs). Kinderen krijgen hierdoor plezier in het leren en ontwikkelen vaardigheden die belangrijk zijn voor hun toekomst.

Wilt u meer weten over onze bruisende school, dan wil ik u graag uitnodigen voor een persoonlijk gesprek en een rondleiding. Vol trots kan ik u de school in bedrijf laten zien.                                                                                                                                                                                                Graag tot ziens!

Mark Privé                
Directeur        

 
Speerpunten:
 • gedifferentieerd onderwijs, onderwijs op verschillende niveaus
 • IPC onderwijs (verbindingen maken tussen kennis, inzicht en vaardigheden) voor een brede algemene ontwikkeling
 • Al jaren een vertrouwd adres
 • School met continurooster
 • Werken met een duidelijk pestprotocol waarin wederzijds respect centraal staat
 • Veel aandacht voor verkeersveiligheid (School op Seef)
 • Nauwe samenwerking kinderopvang (vorming IKC)

  Fotoimpressie  Nieuws

  Nieuwe website in aantocht (08-09-2017)
  We zijn druk bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website. Het kan voork ...

  Schoolfotograaf (08-09-2017)
  Op vrijdag 8 september is de schoolfotograaf langs geweest voor de individue ...

  Open Huis (08-04-2017)
  Op zaterdag 8 april heeft IKC De Tjalk Open huis gehouden. De 1e keer ons pr ...

  Nieuwsbrief Passend Onderwijs
  (06-11-2015)

  Meer informatie over passend onderwijs.

  IPC
  (05-11-2012)

  Wij werken met de lesmethode IPC en zullen wij gedurende het schooljaar gemi ...